YRLS 2018

Conferences

 1. 2nd Edition of International Conference on Materials Science And Engineering, Chicago, USA (virtual), 28-30.03.2022
  • presentation Nanomaterials in improving micropropagation and breeding techniques of horticultural plants (Alicja Tymoszuk, Dariusz Kulus, Natalia Miler, Jacek Wojnarowicz)
  • abstract, pp. 57-58
 2. 2nd Edition of Global Conference on Plant Science and Agricultural Research, Rome, Italy, 24-26.03.2022
  • presentation Nanotechnology in chrysanthemum breeding – evaluation of the genetic, biochemical, and phenotype variation of shoots regenerated from leaf explants treated with silver nanoparticles (Alicja Tymoszuk, Dariusz Kulus)
 3. ChemBiotIC: Chemistry and Biotechnology International Conference, Wrocław, 24-25.06.2021
  • presentation Application of gold nanoparticles in the cryopreservation of in vitro-derived shoot tips of bleeding heart (Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara) (Dariusz Kulus, Alicja Tymoszuk)
  • presentation Silver nanoparticles induce genetic, biochemical, and phenotype variation in chrysanthemum (Alicja Tymoszuk, Dariusz Kulus)
  • abstracts (2), pp. 27, 30
 4. International Conference of Plant Systems Biology and Biotechnology – ICPSBB, Golden Sands, Bulgaria, 14 – 17.06.2021
  • presentation Gold nanoparticles and electromagnetic irradiation in micropropagation and mutation breeding of Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara (Dariusz Kulus, Alicja Tymoszuk, Iwona Jędrzejczyk, Janusz Winiecki)
  • poster Application of gold nanoparticles in the cryopreservation of in vitro-derived shoot tips of bleeding heart (Dariusz Kulus, Alicja Tymoszuk)
  • abstracts (2), pp. 34, 76
 5. 9th International Symposium on Light in Horticulture, Light for Life, Malmö, Sweden, 31.05-02.06.2021
  • presentation Application of LEDs in the simultaneous ex vitro acclimatization and rooting of perennials (Natalia Miler, Alicja Tymoszuk, Anita Woźny, Dariusz Kulus, Tomasz Michalik)
  • poster Applicability of LEDs in ex vitro acclimatization and rooting of oregano plantlets (Alicja Tymoszuk, Natalia Miler, Anita Woźny, Dariusz Kulus, Tomasz Michalik)
  • poster Applicability of LEDs in ex vitro acclimatization and rooting of raspberry plantlets (Anita Woźny, Alicja Tymoszuk, Natalia Miler, Dariusz Kulus, Tomasz Michalik)
  • abstracts (3) online
 6. 1st International Electronic Conference on Plant Science, 01-15.12.2020
  • presentation Establishment of an efficient in vitro culture system in Dicentra × hybrida
  • abstract online (doi: 10.3390/IECPS2020-08565)
 7. II Ogólnopolska Konferencja Pierwotne i Wtórne Metabolity w Świecie Roślin i Grzybów, 27.08.2020
  • presentation Pierwotne i wtórne metabolity w kalusie uzyskanym z niemerystematycznych eksplantatów serduszki okazałej (Dariusz Kulus, Alicja Tymoszuk)
  • abstract, pp. 26-27
 8. 57th Annual Meeting of the Society for Cryobiology, 21-23.07.2020
  • presentation Shoot tip cryopreservation of Lamprocanpos spectabilis (L.) Fukuhara using vitrification, droplet-vitrification and encapsulation-vitrification techniques
  • poster Advances in cryopreservation of chrysanthemum (Jean de Dieu Muhire, Dariusz Kulus)
  • abstract, pp. 51-52 and 76-77, and in Cryobiology 97, pp. 284 and 298
 9. 56th Meeting of the Society for Low Temperature Biology, webinar, 27.05.2020
  • passive attendance
 10. XI Konferencja Kultury in vitro w biotechnologii i fizjologii roślin, Cracow, 04-06.12.2019
  • presentation Wpływ regulatorów wzrostu na rozwój in vitro oraz aktywność biochemiczną serduszki okazałej
  • presentation Zastosowanie markerów molekularnych (RAPD, ISSR) oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do analizy stabilności genetycznej i wtórnych metabolitów roślin uzyskanych w wyniku embriogenezy somatycznej u Echinacea purpurea (L.) Moench (Justyna Lema-Rumińska, Dariusz Kulus, Alicja Tymoszuk, Jorge M.T.B. Varejão, Kiril Bahcevandziev)
  • abstract (in English) in Acta Biologica Cracoviensia 61(1), pp. 23 and 24
 11. 7th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, Cracow, 23-25.09.2019
  • poster Application of natural plant extracts in micropropagation and cryopreservation of bleeding heart (Dariusz Kulus, Natalia Miler)
  • abstract, pp. 65
 12. 10th Conference Young Researchers in Life Sciences, Paris, 04-06.06.2019
  • poster Influence of encapsulation and PVS3 treatment on the survival, morphogenetic response and biochemical stability of bleeding heart (Dariusz Kulus, Anna Szymańska)
  • abstract, pp. 78
 13. XVII konferencja Biotechnologia – dziś na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, Jutro w Regionie Kujawsko-Pomorskim, Bydgoszcz, 06.06.2019
  • poster Cryopreservation of Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara (bleeding heart) via vitrification technique (Ayodelemi Ekundayo, Mongare Kiage, Dariusz Kulus)
  • poster In vitro propagation of bleeding heart (Barkin Aksoy, Jean de Dieu Muhire, Dariusz Kulus), 2nd place in the Best Poster competition
  • abtract, pp. 28-29
 14. Ogólnopolska konferencja Wiedza Kluczem do Sukcesu III edycja, Toruń, 19.01.2019 r.
  • presentation Kriogenika: droga do nieśmiertelności?
  • abstract (in English), pp. 55
 15. Annual Philadelphia AMP Research Symposium and Mentoring Conference, Philadelphia, 10.11.2018
  • poster Cryopreservation of Lamprocapnos spectabilis via vitrification technique (Mongare Kiage, Dariusz Kulus)
  • poster Cryopreservation of bleeding heart via vitrification (Ayodelemi Ekundayo, Dariusz Kulus)
 16. 5th International Symposium on Dam Safety - Plant Biotechnology workshop in memory of Ali Numan Kıraç, Stanbul, Turkey, 27.10.-01.11.2018
  • member of the scientific committee
 17. XV Ogólnopolska Konferencja Kultur in vitro i Biotechnologii Roślin PTB, Rogów, 17-20.09.2018
  • presentationMolekularna, biochemiczna i fenotypowa ocena mikrosadzonek Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara uzyskanych z pąków wierzchołkowych przechowywanych w ciekłym azocie
  • abstract in BioTechnologia 99(3), pp. 260
 18. FAO/IAEA International Symposium on Plant Mutation Breeding and Biotechnology, Vienna, 27-31.08.2018
  • poster Can cryo-treatment be a tool useful in mutation breeding?
  • abstract, pp. 144
 19. XII Copernican International Young Scientists Conference CIYSCon, Toruń, 27-29.06.2018
  • presentation Exploration of various cryopreservation techniques of Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara
  • poster Development of synthetic seeds technology for Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara
  • abstracts (2), pp. 39 and 119
 20. XVI Konferencja „Biotechnologia: dziś na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, jutro w regionie kujawsko-pomorskim”, Bydgoszcz, 08.06.2018 r.
  • passive attendence
 21. Młodzi Naukowcy – Badania, Zainteresowanie, Pasje, Katowice, 26-28.02.2018 r.
  • presentation „Wykorzystanie diod LED w laboratoryjnej produkcji roślin ozdobnych”
  • abstract
 22. 19th Annual Philadelphia AMP Research Symposium and Mentoring Conference, Philadelphia, 14.10.2017 r.
  • presentation SCoT molecular markers used to evaluate the genetic stability of Lamprocapnos spectabilis plantlets recovered after encapsulation-vitrification cryopreservation (De’Andrea Mazyck, Dariusz Kulus)
  • poster Genetic stability evaluation of vitrification cryopreservation-recovered bleeding heart microshoots using RAPD and ISSR markers (Nathaniel N. Smith, Dariusz Kulus)
 23. 3rd International Conference & Exhibition on Tissue Preservation and Biobanking, San Francisco, 23-24.08.2017 r.
  • poster Application of synthetic seeds in propagation and storage of Lamprocapnos spectabilis
 24. Młodzi Naukowcy – Badania, Zainteresowanie, Pasje, Katowice, 12-16.06.2017 r.
  • presentation „Krioprezerwacja gatunków roślin drzewiastych”
  • abstract
 25. 8th Conference Young Researchers in Life Sciences, Paris, 15-17.05.2017 r.
  • poster ‘Cryopreservation of Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara shoot tips’
  • abstract, pp. 167
 26. X Konferencja Młodych Naukowców – Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, Poznań, 21.01.2017 r.
  • presentation „Wykorzystanie sztucznych nasion w biotechnologii roślin ozdobnych”
  • abstract, pp. 140
  • member of the scientific committee
 27. Dokonania Naukowe Doktorantów – V Edycja, 22.04.2017 r.
  • member of the scientific committee
 28. 2nd International Conference & Exhibition on Tissue preservation and Bio-banking. Philadelphia U.S., 12-13.09.2016 r.
  • poster ‘Cryopreservation of Ajania pacifica (Nakai) Bremer et Humphries via encapsulation-dehydration technique’
  • abstract
 29. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27.06.-03.07.2016 r.
  • presentation „Krioprezerwacja w zabezpieczaniu chimer roślinnych”
  • abstract, pp. 186-187 (Kulus D., Rewers M., Abratowska A., Mikuła A.)
 30. 1st European Conference of Post graduate Horticulture Scientists. Palermo, 12-13.05.2016 r.
  • presentation Encapsulation-dehydration technique exploration for chrysanthemum ‘Richmond’ cryopreservation
  • abstract, pp. 40 (Kulus D., Mikuła A., Rewers M.)
 31. III Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce”. Poznań, 11.04.2016 r.
  • presentation„Rozwój technologii mikrorozmnażania roślin ozdobnych w Polsce i na świece”
  • abstract (ISBN 978-83-65362-12-4, pp. 66)
 32. Seminarium na styku nauki i praktyki - Światło dla roślin. Bydgoszcz, 29.01.2016 r.
  • passive attendance
 33. Seminarium „Współczesne kierunki badań nad roślinami ozdobnymi w Polsce”. Kraków, 22.10.2015 r.
  • presentation„Biotechnologia chryzantemy: hodowla, reprodukcja, ochrona”
  • abstract (ISBN 978-83-943623-0-0), pp. 27 (Kulus D., Lema-Rumińska J., Miler N., Tymoszuk A.)
 34. The 19th Cold Hardiness Seminar in Poland, Kórnik, 29-30.09.2015 r.
  • presentation ‘Cryopreservation in securing chrysanthemum ‘Richmond’’.
  • abstract, pp. 17 (Kulus D., Mikuła A., Rewers M.)
 35. XIV Ogólnopolska konferencja kultur in vitro i biotechnologii roślin pt. „Strukturalne, fizjologiczne i molekularne podstawy różnicowania roślin”. Poznań, 14-17.09.2015 r.
  • presentation “Krioprezerwacja w zabezpieczaniu chryzantemy wielkokwiatowej ‘Lady Orange’”
  • abstract in BioTechnologia 96(1), pp. 64 (Kulus D., Mikuła A., Rewers M.)
 36. International Conference BioTech 2015. Gdańsk/Sopot, 26-28.08.2015 r.
  • referat Encapsulation-dehydration technique exploration for chrysanthemum ‘Richmond’ cryopreservation
  • abstract, pp. 5
 37. Global Biotechnology Congress 2015, Boston MA (USA), 22-25.06.2015 r.
  • poster Encapsulation-dehydration technique exploration for chrysanthemum ‘Lady Salmon’ cryopreservation
  • abstract, pp. 298 (Kulus D., Rewers M., Abratowska A., Mikuła A.)
 38. 25th International EUCARPIA Symposium Section Ornamentals: Crossing Borders. Melle (Belgium), 28.06-02.07.2015 r.
  • presentationoraz poster Application of cryopreservation for chrysanthemum genetic resources conservation
  • abstract, pp. 107 (Kulus D., Rewers M., Abratowska A., Mikuła A.)
 39. XIII Konferencja Biotechnologia – Dziś na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, jutro w regionie kujawsko-pomorskim. Bydgoszcz 29.05.215 r.
  • passive attendance
 40. Genetycznie Modyfikowane Odmiany w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Bydgoszcz, 21.05.2015 r.
  • passsive attendance
 41. V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych. Toruń, 20-22.03.2015 r.
  • presentation Krioprezerwacja w zabezpieczaniu chryzantemy wielkokwiatowej odmiany ‘Lady Salmon’
  • abstract, pp. 141
 42. Vth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges – Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development. Inowrocław, 18-20.09.2014 r.
  • poster “Micropropagation of ornamental plants in Poland and worldwide”
  • abstract, pp. 89
  • session chairman
 43. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów”. Białystok, 12-13.09.2014 r.
  • presentation„Krioprezerwacja w zabezpieczaniu stabilności chryzantemy ‘Lady Salmon’
  • abstract, pp. 19
 44. International Conference BioTech 2014. Gdańsk, 04-05.07.2014 r.
  • poster „Micropropagation of cacti”
 45. XXXI Konferencja embriologiczna: człowiek-zwierzęta-rośliny. Poznań,
  21-24.05.2014 r.
  • poster „Cryopreservation of embryogenic tissues – a review”
  • abstract in Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica, 56(1), pp. 68 IF 0.612
 46. inLAB – laboratoria współpracy nauki i biznesu. Bydgoszcz, 14.05.14 r.
  • passive attendance
 47. Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym. Warszawa, 13.05.2014 r.
  • passive attendance
 48. II Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej. Bydgoszcz, 05.04.2014 r.
  • passive attendance
 49. IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych. Toruń, 
  28-30.03.2014 r.
  • poster „Mikrorozmnażanie roślin ozdobnych w Polsce i na świecie”
  • abstract, pp. 141
 50. IV Międzynarodowa konferencja Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia. Poznań, 20.03.2014 r.
  • presentation „Zjawisko erozji genetycznej jako zagrożenie dla biobezpieczeństwa współczesnego świata”
 51. „Spektrometria mas w analizie kwasów nukleinowych”, organizowanego przez MBS - Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o. (dawniej "MBS" - Serwis dla Biologii Molekularnej), Piaseczno, 14.03.2014 r.
  • passive attendance
 52. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki V edycja. Poznań,
  12.2013 r.
  • poster „Mikrorozmnażanie Kalanchoe tubiflora
 53. Sympozjum chryzantemowe “Co nowego w chryzantemach”. Poznań, 15-16.11.13 r.
  • presentation „Współczesne strategie ochrony zasobów genetycznych chryzantem”
 54. VI Międzynarodowa Konferencja doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biologii. Szczecin, 25.10.2013 r.
  • presentation “Micropropagation of Kalanchoe tubiflora (Harvey) Hamet.”
  • abstract, pp. 11
 55. IV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Współczesne nurty badawcze młodych naukowców”. Poznań, 24.10.2013 r.
  • presentation „Biotechnologiczne metody reprodukcji roślin ozdobnych”
 56. Konferencja Ogrodnictwo Ozdobne sektorem gospodarki narodowej. Warszawa, 04-05.09.2013 r.
  • poster „Optymalizacja procedury krioprezerwacji chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysanthemum × grandiflorum) metodą kapsułkowania-dehydratacji”
  • abstratct [in:] J. Rabizy-Świder i E. Skutnik, ISBN: 978-83-914548-4-8, pp. 150 (Zalewska M., Kulus D.)
 57. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges – Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development. Bydgoszcz, 19-21.09.2013 r.
  • presentation “Cryopreservation: an efficient tool to combat genetic erosion phenomenon in agriculture and horticulture”
  • abstract, pp. 61 (Kulus D., Mikuła A., Zalewska M.)
 58. International Conference BioTech 2013. Sopot, 21-22.06.2013 r.
  • presentation “Improvement of Chrysanthemum × grandiflorum /Ramat./ Kitam. encapsulation-dehydration cryopreservation protocol I: the influence of preculture conditions”
  • poster “Improvement of Chrysanthemum × grandiflorum /Ramat./ Kitam. encapsulation-dehydration cryopreservation protocol II: the influence of osmotic dehydration and recovery medium composition” (Kulus D., Zalewska M.)
 59. XI Konferencja Biotechnologia – Dziś na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, jutro w regionie kujawsko-pomorskim. Bydgoszcz, 14.06.2013 r.
  • passive attendance
 60. I Interdyscyplinarne Sympozjum Doktorantów “Nauka niejedno ma imię”. Bydgoszcz, 01.06.2013 r.
  • presentation „Współczesne trendy w biotechnologii chryzantem”,
  • abstract, pp. 38
 61. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki IV edycja. Gdańsk,
  12-14.04.2013 r.
  • presentation „Wykorzystanie krioprezerwacji w ochronie cennych zasobów genetycznych chryzantem”
 62. III Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych. Toruń, 
  22-24.03.2013 r.
  • poster „Bankowanie in vitro oraz krioprezerwacja cennych zasobów genowych roślin ozdobnych”
  • abstract, pp. 191-192
 63. II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Per Scientiam ad Salutem Aegroti". Bydgoszcz, 26-27.04.2013 r.,
  • passive attendance
 64. I Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej. Bydgoszcz, 02.03.2013 r.
  • passive attendance
 65. International conference Ex situ conservation of plants – problems and solutions. Poznań, 23-25.01.2013 r.
  • presentation “Cryopreservation of in vitro-grown shoot tips of chrysanthemum by encapsulation-dehydration”
  • abstract, pp. 25 (Zalewska M., Kulus D.)
 66. V Międzynarodowa Konferencja doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biologii. Szczecin, 26.10.2012 r.
  • presentation „Krioprezerwacja roślin ozdobnych – osiągnięcia i wyzwania”
  • abstract, pp. 17
 67. Konferencja Innowacyjność w produkcji i wykorzystaniu roślin ozdobnych. Lublin, 12-13.09.2012 r.
  • presentation “Induction of somatic embryogenesis in Astrophytum asterias (Zucc.) Lem. in the aspect of light conditions and auxin 2,4-D concentrations”
  • abstract, pp. 25 (Lema-Rumińska J., Kulus D.)
 68. X Konferencja Biotechnologia – Dziś na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, jutro w regionie kujawsko-pomorskim. Bydgoszcz, 22.06.2012 r.
  • passive attendance
 69. IX Konferencja Biotechnologia: Dziś na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, Jutro w Regionie Kujawsko – Pomorskim. Bydgoszcz, 03.06.2011 r.
  • presentation „Embriogeneza somatyczna u kaktusa z rodzaju Astrophytum” (nagroda dla najlepszej prezentacji)
  • poster „Embriogeneza somatyczna u kaktusa z rodzaju Astrophytum
  • abstract, pp. 31 (Kulus D., Lema-Rumińska J.)